Utbildningar för branschen

World in Property håller ca 25 konferenser, seminarier och evenemang i Sverige varje år. Förutom detta så jobbar vi aktivt för att höja kompetensen i branschen genom våra utbildningar, dessa är både digitala på nätet men även i Stockholm, Göteborg & Malmö på plats tillsammans med några av landets skarpaste inom respektive område.

Läs mer
"Jag tyckte kursen var jättebra! Lärde mig en del nya saker som jag inte hade koll på. Bra att man kan gå tillbaka och se om avsnitten och frågorna!"
JM
"Den var bra och jag fick med mig en del matnyttig information som underlättar mitt dagliga arbete."
Wallenstam
WIP BUSINESS SCHOOL
Planritning

Bygglov (PBL) Grundkurs

PBL (Plan & Bygglagen) är kanske en av de viktigaste lagarna att förhålla sig till när man bygger en ny fastighet. Med tanke på omfattningen finns det möjlighet att tolka den fel, vi hjälper dig genom denna något krångliga process.

 

 

                                                                                                               

Tid
Betyg
8 timmar

Läs mer och boka
WIP BUSINESS SCHOOL
Kurs bild beskrivning

Stämpelskatt & fastighetsreglering

Klyvning är kanske inte en helt känd metod inom lantmäteriförrättningar. Kombinationen av fastighetsreglering och klyvning gör att du minimerar dina kostnader vid fastighetsöverlåtelser.

 

                                                                                                                

Tid
Betyg
8 timmar

Läs mer och boka
WIP BUSINESS SCHOOL
Exekutiv försäljning av fastigheter

Exekutiva köp av fastigheter

Som spekulant på en fastighet är det mycket att tänka på den säljs i befintligt skick och det går sällan att åberopa dolda fel efteråt. Vid auktionen ska en handpenning på tio procent av köpesumman betalas direkt, vad händer om man inte har handpenningen?                                                                                                                                                   

 

Tid
Betyg
8 timmar

Läs mer och boka
WIP BUSINESS SCHOOL
Hyresrätt

Hyresrätt för kommersiella lokaler

Hyreslagstiftningen är ett komplicerat rättsområde med många fallgropar att ha i tanke såväl vid kontraktskrivning som under avtalstiden. Kunskap om nuvarande lagstiftning och hur hyresnämnden tänker är nödvändig för den som vill undvika kostsamma felsteg. Vi kommer under denna omfattande kurs gå igenom grunderna vad du behöver känna till.

Tid
Betyg
8 timmar

Läs mer och boka
WIP BUSINESS SCHOOL
Tomträtt

Tomträtt

Tomträtt är betydande för såväl kommunala som privata aktörer. Vi kommer i denna omfattande grundkurs ta upp allt från formella krav vid bildande av tomträtt till lagar & regler vid avstyckning & uppsägning.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Tid
Betyg
5 timmar

Läs mer och boka
WIP BUSINESS SCHOOL
Ägarlägenheter

Ägarlägenheter

Ägarlägenhet innebär ett ökat självbestämmande eftersom du själv äger lägenheten och söker lagfart enligt samma regler som för andra typer av fastigheter. Här finns dock en hel del regler som skiljer sig mot andra bostadsformer som gäller att ha koll på om du såväl skall köpa som om du skall exploatera mark för uppförande av ägarlägenheter. Vi kommer under 10 pass guida dig rätt i det reglerverk som kommer med denna bostadsform. 

Tid
Betyg
8 timmar

Läs mer och boka

Välkommen till WIP Business School.

Vi jobbar med några av landets främsta utbildare inom fastighetssektorn. Vi har såväl webb baserade utbildningar som utbildningar på plats i våra storstadsregioner. På senare tid har det blivit vanligare att vi tillsammans med kund skräddarsyr en utbildning och genomför den på plats hos kunden. Detta är det mest tidseffektiva alternativet, dessutom kompletterar ni er kompetens med exakt den kunskap som saknas.

Kontakta oss på education@worldinproperty.se så berättar vi mer.

Detta säger andra om våra utbildningar

Relevant kursinnehåll

(PL Fastigheter)