X
Sven-Olof Johansson

Sven-Olof Johansson

VD
FastPartner AB

Sven-Olog har varit verkställande direktör för FastPartner sedan 1997. Han deltar även i övriga uppdrag inom: Compactor Fastigheter AB, bolag inom FastPartner-koncernen, samt styrelseledamot i NCC AB och Allenex AB.