X
Stefan Dahlbo

Stefan Dahlbo

VD
Fabege AB

Christian Hermelin är VD för Fabege sedan 2007 och har varit verksam i bolaget sedan 1994.