X
Rikard Lindberg

Rikard Lindberg

Vd
Meta AB

Meta är ett ledande konsultbolag inom affärsstödsutveckling för serviceorganisationer och fastighetsbranschen.