X

Alexander Svensson

Ordförande Stadsbyggnadsnämnden
Helsingborgs stad