X
Marlene Burwick

Marlene Burwick

kommunstyrelsen Ordförande
Uppsala kommun

Har i nästan tolv år har varit aktiv inom både kommunen och landstinget. Sedan maktskiftet vid det senaste valet är hon ordförande i Uppsalas kommunstyrelse.Hon är även ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott tillika krisledningsnämnd samt ledamot i flertalet nämnder inom kommunen.