X
Per Johansson

Per Johansson

VD
Brinova Fastigheter AB

Född 1960, VD sedan 2016. Gymnasieekonom. Har varit verksam inom fastighetsbranschen i Sverige under mer än 25 år. Regionchef Klövern samt VD Dagon AB och Tribona AB.