X
Nils Styf

Nils Styf

VD
Hemso Fastighets AB

Per Berggren har tidigare haft ledande befattningar på bland annat Wihlborgs, Fabege, Drott och Skanska Fastigheter. Han kommer närmast som VD på Jernhusen. Per har en omfattande erfarenhet av att arbeta mot den offentliga sektorn samt i bolag med publik profil.