X
Martin Dahlgren

Martin Dahlgren

Vd
Oljibe AB

Martin Dahlgren är f.d. VD för Zengun, Besedo, Energo och med en tidigare karriär inom Tobin properties, Hifab och Skanska. Tillträdde som vd för Oljibe 2018.