X
Kerstin Gillsbro

Kerstin Gillsbro

VD
Jernhusen AB

Kerstin Gillsbro har varit VD för Jernhusen sedan 2010. Kerstin har ett mångårigt förflutet inom NCC med en rad ledande befattningar i koncernen. Sedan 2006 har hon även varit medlem i Jernhusens styrelse.