X
Hans Wallenstam

Hans Wallenstam

VD
Wallenstam AB

Hans Wallenstam är utbildad till civilekonom och är huvudägare i och verkställande direktör för Wallenstam AB sedan 1991