X
Eva Landén

Eva Landén


Corem Property Group

Eva Landén VD för Corem, var tidigare aktiv som vice VD och CFO inom företaget. Eva är civilekonom och har tidigare arbetat som ekonomichef för Bonnier Cityfastigheter samt varit revisor hos PwC.