X
David Mindus

David Mindus

VD
Sagax AB

David har varit Styrelseledamot och verkställande direktör för Sagax sedan 2004. Han har även ett styrelseuppdrag inom Hemsö, och har även erfarenhet från som analytiker och affärsutvecklare på fastighetsbolag och konsultföretag.