X
Andreas Rutili

Andreas Rutili

VD
Magnolia Bostad

Tidigare VD för Vitosha Capital, fastighetsutvecklingsbolag inriktat på nyproduktion av bostäder i Bulgarien och Rumänien. Tidigare även VD på Bonesto, ett livsmedelsbolag samt ledande befattningar inom Envirotainer Group och Pricer Consulting. Civilekonom från Stockholms Universitet.