X
Mikael Nicander

Mikael Nicander

VD
Lantmännen Fastigheter AB

Mikael Nicander kommer närmast från tjänsten som vd på P10 Vasallen AB och har dessförinnan varit fastighetschef på DHL samt fastighetschef på Drott. Som bas har Mikael Nicander en examen från Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm där han utbildade sig till teknologie kandidat med huvudinriktning mot bygg- och fastighetsekonomi.