X
Erik Pelling

Erik Pelling

Kommunalråd
Uppsala kommun

Fokuserar främst på  på plan- och byggnadsfrågor, bostäder, äldre, landsbygdsutveckling och flyktingmottagande.

Är även ordförande i Mälardalsrådets näringslivs- och FoU-utskott, vice ordförande i SKL:s beredning för ökat bostadsbyggande, sitter i kollektivtrafiknämnden för Uppsala län, samt i Upplandsstiftelsen som arbetar med naturvård, friluftsliv och naturskola.