X
Daniel Dronjak Nordqvist

Daniel Dronjak Nordqvist

Kommunstyrelsens ordförande
Huddinge kommun

Daniel Dronjak Nordqvist (M) är kommunstyrelsens ordförande. Som ordförande i kommunstyrelsen leder Daniel kommunens politiska arbete i alla större övergripande frågor såsom ekonomi, personal, näringsliv, fysisk planering m.m.