X
Agneta Kores

Agneta Kores

VD
Stena Fastigheter AB

Agneta var tidigare länsöverdirektör i Västra Götalands län. Dessförinnan var hon VD för Familjebostäder i Göteborg mellan 2003-2011.