Nyheter och kunskap för aktörer i fastighetsbranschen

World in Property erbjuder relevanta och djupgående nyheter för den kommersiella fastighetsmarknaden varje dag. Vi håller i mer än 25 konferenser och seminarier per år för både utvecklare, entreprenörer, investerare, administratörer inom fastighetsmarknaden, juridiska rådgivare och jurister, ingenjörer, arkitekter, yrkesverksamma inom finansiering, fastighetsmäklare samt offentliga och statliga representanter.

Verksamheten

World in Property håller ca 25 konferenser, seminarier och evenemang i Sverige varje år, med fokus på hela kedjan av investeringar i fastigheter, från vision och utveckling till uthyrning och administration. Vi fokuserar på de lokala marknaderna på både lång och kort sikt.

Konferenser

World in Property håller i mer än 50 konferenser, seminarier och evenemang i Europa varje år, med fokus på hela kedjan av investeringar i fastigheter, från vision och utveckling till uthyrning och administration.

Om du är intresserad av en viss konferens eller seminarium, vill tala på ett av våra evenemang eller anmäla dig som deltagare, tveka inte att kontakta oss, konferens@worldinproperty.se.

Vår Vision

Vi främjar kvaliteten av beslut genom att informera och utveckla kunskap inom fastighetsbranschen och genom att bygga starka nätverk inom den kommersiella fastighetssektorn. Vi kombinerar observation av branschtrender och marknadsutveckling med fakta och erfarenhet för att låta våra läsare och konferensdeltagare vidta åtgärder och skapa momentum i sina företag.

50

Seminarier
i Europa

23.134

Prenumeranter