MAG (Magnolia Bostad)

Magnolia Bostad utvecklar nya boenden, såväl hyresrätter som bostadsrätter, vårdboenden, hotell och studentboenden i attraktiva lägen i Sveriges tillväxtorter och storstäder. Sedan 2017 är Svenska Vårdfastigheter en del av Magnolia Bostad.

Utvärdering igår %

1,71%

Utvärdering igår SEK

0,90 SEK

Köp

53,50

Högst

54,80

Lägst

53,00

Artiklar om Magnolia Bostad