Juridisk Due diligence vid förvärv av fastigheter

Juridisk Due diligence vid förvärv av fastigheter

Datum och tid

21 november 2018 kl. 08.30 - 12.00

Plats

Stockholm Centralt, Exakt plats ej bestämd, 0 .

Pris

3.965 kr exkl. moms.

Max antal deltagare

80

Deltagarlista, program samt presentations- paket som PDF-fil skickas elektroniskt efter konferensen (presentationsfiler inkluderas med förbehåll på presentatörernas godkännande).

Som utgångspunkt utfärdar World in Property inte bevis på deltagande i denna konferens. Om det så önskas, till exempel för certifiering av utbildning osv. vänligen kontakta vår konferensavdelning.

Program

Anledningen till ett förvärv - förutom att göra en vinstgivande investering - kan vara flera men oavsett så är det av största vikt att göra en grundlig analys, en s.k due diligence, för att bedöma vilka risker och möjligheter ett förvärv innebär och ta fram underlag inför en prisförhandling. En due diligence är en omfattande och tidskrävande process som involverar ett flertal experter och ju större transaktion det gäller desto viktigare är det att projektstyrningen fungerar väl för att upptäcka missförhållande i tid och undvika framtida tvister och skadestånd.Juridisk due diligence är kanske den delen som väger tyngst och där misstag kan få störst konsekvenser. 

Hur genomför man en due diligence och hur skulle processen kunna förbättras? Vilka moment ingår och hur avgör man hur grundlig analys som behöver göras i förhållande till kostnad och risk? Hur hanterar man ett tvistemål på bästa sätt om skadan redan är skedd och vilket ansvar har konsulterna egentligen? Hur skiljer sig förfarandet och de juridiska aspekterna vid förvärv av ett fastighetsbolag kontra en fastighet?

Innehåll

Konferensen ger en överblick av due diligence processen och best practise kring dess olika delar vid fastighetsförvärv. Hantering av tvistemål och rådgivaransvar samt juridiska skillnader vid förvärv av fastighetsbolag ägnas särskild uppmärksamhet. 

Affärsmöjligheter 

Ledande branschfolk delar med sig av sin expertis och ger deltagaren ökad kunskap om hur man genomför en due diligence process på bästa sätt. Möt och nätverka med dem och andra tongivande aktörer från olika delar av fastighetsbranschen. 

Konferensen vänder sig till

Fastighetskonsulter, fastighetsutvecklare, jurister, revisorer, investorer, affärsutvecklare, fastighetsförvaltare samt andra med intresse för den senaste utvecklingen inom due diligence vid fastighetsförvärv.

Konferensmaterial

Deltagarlista, program samt presentations-paket som PDF-fil skickas elektroniskt efter konferensen. (presentationsfiler inkluderas med förbehåll för presentatörens godkännande) 

Max antal deltagare:

 60

Kursbevis:

Om det så önskas, till exempel för certifiering av utbildning, utfärdar World in Property bevis på deltagande i denna konferens. Kontakta vår konferensavdelning.

 

Frågor & svar

Vad händer när jag anmäler mig?

Alla deltagare får en bekräftelse via E-post. Bolaget kommer automatiskt att få en faktura på e-postbilaga i PDF-format till den adress som angav. En vecka innan evenemanget får alla deltagare en påminnelse via e-post.

Om du ångrar dig

I grunden är din registrering bindande. Kan du, per force majeure inte vara närvarande, vänligen skicka ett mail till konferenser@worldinproperty.se Om en kollega kan ta din plats i stället ber vi att du informerar oss om detta.

Vid fel under anmälningen

Har du angett fel information, måste du registrera dig två gånger, eller om du upplever andra fel under registreringen, vänligen kontakta oss på konferens@worldinproperty.se

Rabatt

Den tredje registreringen är alltid gratis när A) tre personer från samma företag registrerar samma konferens eller B) samma personer registrerar sig för tre olika konferenser eller C), ni kontaktar World in Property vid eran 3:e singel-registrering

Avgift och betalning

Anmälningsavgift inkluderar alltid morgonkaffe / -te och lunch. Observera att din anmälan är bindande. Fakturan kommer att skickas till din angivna adress via E-post i PDF-format. Betalningen ska överföras 8 dagar efter mottagandet av fakturan. Om du har några specifika önskemål eller frågor om betalningen, notera detta i fältet för 'Övrig information' på anmälningssidan.

Nyhetsbrev och Data

När du anmäler dig till ett World Property evenemang kommer du automatiskt att bli en del av vårt digitala universum. Du kommer att få vårt nyhetsbrev och bli inkluderad i vår offentliga Nätverka databas. I framtiden kan vi eventuellt komma att använda din data till andra liknande ändamål. Vi delar eller säljer dock aldrig din emailadress till tredje part och du kan avsluta prenumerationen när som helst genom att kontakta oss.

3 -för 2 Rabatt

World in Property erbjuder en standard 3-för-priset-av-2-rabatt när 3 personer anmäler sig till samma evenemang.

Partners: