Finansiell Due Diligence: Nu viktigare än någonsin

Finansiell Due Diligence: Nu viktigare än någonsin

Datum och tid

13 november 2018 kl. 08.30 - 16.00

Pris

3.965 kr exkl. moms.

Max antal deltagare

40

Deltagarlista, program samt presentations- paket som PDF-fil skickas elektroniskt efter konferensen (presentationsfiler inkluderas med förbehåll på presentatörernas godkännande).

Som utgångspunkt utfärdar World in Property inte bevis på deltagande i denna konferens. Om det så önskas, till exempel för certifiering av utbildning osv. vänligen kontakta vår konferensavdelning.

Den totala fastighetstransaktionsvolymen under 2017 uppgick till ca 150 miljarder. Det är en nedgång mot 2016 på över 30%. Investerare har blivit försiktigare och blickar vi mot andra hälften av 2018 så ser vi samma trend. En trend är att mycket fokus har legat på lager/logistik som står för nära 15% av hela volymen. Det är nu viktigare än någonsin att göra sin Due Diligence innan förvärv, det är alla experter överens om.

Det är extremt viktigt att ha en tydlig och effektiv process för att samla in och analysera den information som behövs för att säljare och köpare ska kunna göra en korrekt bedömning av fastighetens status och därmed påverkan på dess värde. Med hjälp av genomgång av dokumentation, intyg, ritningar, bygglov samt statusbesiktning av fastigheten kan man identifiera eventuella avvikelser och brister. Vi går igenom betydelsen av kassaflödesanalys, varför det är så viktigt att noga gå igenom befintliga avtal samt kontroll av skatter, moms & realisationsvinst.

En due diligence är en omfattande och tidskrävande process som involverar ett flertal experter och ju större transaktion det gäller desto viktigare är det att projektstyrningen fungerar väl för att upptäcka missförhållande i tid och undvika framtida tvister och skadestånd. Finansiell due diligence är idag nödvändigt och där misstag kan få störst konsekvenser.

Innehåll

Konferensen ger en överblick av due diligence processen och best practice kring dess olika delar vid fastighetsförvärv. Hantering av tvistemål och rådgivaransvar samt juridiska skillnader vid förvärv av fastighetsbolag ägnas särskild uppmärksamhet. 

Affärsmöjligheter 

Ledande branschfolk delar med sig av sin expertis och ger deltagaren ökad kunskap om hur man genomför en due diligence process på bästa sätt. Möt och nätverka med dem och andra tongivande aktörer från olika delar av fastighetsbranschen. 

Konferensen vänder sig till

Fastighetskonsulter, fastighetsutvecklare, jurister, revisorer, investorer, affärsutvecklare, fastighetsförvaltare samt andra med intresse för den senaste utvecklingen inom due diligence vid fastighetsförvärv.

Konferensmaterial

Deltagarlista, program samt presentations-paket som PDF-fil skickas elektroniskt efter konferensen. (presentationsfiler inkluderas med förbehåll för presentatörens godkännande) 

Max antal deltagare:

 40

Kursbevis:

Om det så önskas, till exempel för certifiering av utbildning, utfärdar World in Property bevis på deltagande i denna konferens. Kontakta vår konferensavdelning.

 

Program

Frågor & svar

Vad händer när jag anmäler mig?

Alla deltagare får en bekräftelse via E-post. Bolaget kommer automatiskt att få en faktura på e-postbilaga i PDF-format till den adress som angav. En vecka innan evenemanget får alla deltagare en påminnelse via e-post.

Om du ångrar dig

I grunden är din registrering bindande. Kan du, per force majeure inte vara närvarande, vänligen skicka ett mail till konferenser@worldinproperty.se Om en kollega kan ta din plats i stället ber vi att du informerar oss om detta.

Vid fel under anmälningen

Har du angett fel information, måste du registrera dig två gånger, eller om du upplever andra fel under registreringen, vänligen kontakta oss på konferens@worldinproperty.se

Rabatt

Den tredje registreringen är alltid gratis när A) tre personer från samma företag registrerar samma konferens eller B) samma personer registrerar sig för tre olika konferenser eller C), ni kontaktar World in Property vid eran 3:e singel-registrering

Avgift och betalning

Anmälningsavgift inkluderar alltid morgonkaffe / -te och lunch. Observera att din anmälan är bindande. Fakturan kommer att skickas till din angivna adress via E-post i PDF-format. Betalningen ska överföras 8 dagar efter mottagandet av fakturan. Om du har några specifika önskemål eller frågor om betalningen, notera detta i fältet för 'Övrig information' på anmälningssidan.

Nyhetsbrev och Data

När du anmäler dig till ett World Property evenemang kommer du automatiskt att bli en del av vårt digitala universum. Du kommer att få vårt nyhetsbrev och bli inkluderad i vår offentliga Nätverka databas. I framtiden kan vi eventuellt komma att använda din data till andra liknande ändamål. Vi delar eller säljer dock aldrig din emailadress till tredje part och du kan avsluta prenumerationen när som helst genom att kontakta oss.

3 -för 2 Rabatt

World in Property erbjuder en standard 3-för-priset-av-2-rabatt när 3 personer anmäler sig till samma evenemang.

Partners: