Zenergy får nytt produktionsavtal Foto: Zenergy

Zenergy får nytt produktionsavtal

Bostäder

11 oktober 2018

Bolaget har skrivit ett avtal om att producera över ett 50-tal bostäder för etablering i Strängnäs.

 

Zenergy meddelar att bolaget tecknat avtal med Framfastgruppen gällande produktion och etablering av ett fastighetsprojekt i Strängnäs med 54 bostäder, där nu bygglovsprocessen och detaljarbetet tar vid. Ordervärdet beräknas till cirka 41 miljoner.

Fastighetsprojektet omfattar 54 bostäder fördelade mellan fyra huskroppar, varav två hus med tre våningar och hiss. Bostäderna kommer att utgöras av en något vidareutvecklad version av Zenergys ZIP-Bostäder av modellen Block Apartment.

Slutbesiktningen av projektet är planerad till senare delen av det första halvåret 2019.

Zenergy har med detta avtal säkerställt en optimal uppskalning av bolagets strategi att tillverka och etablera smarta och kostnadseffektiva bostäder.

Projektets produktionsvolym passar väl med kapaciteten hos Zenergys kvalitetsmedvetna LEAN-produktion med användning av den nya produktionslinan som installerades i bolagets fabrik under juni 2018.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se