Ytterligare varsel hos Götenehus

Ytterligare varsel hos Götenehus

Ekonomi

22 september 2023

Som en anpassning till den svaga bostadsmarknaden har Götenehus Group beslutat genomföra ytterligare ett besparingsprogram.

Besparingsprogrammet innebär kostnadsbesparingar och ytterligare effektiviseringar av verksamheten, vilka tillsammans värderas till 30 miljoner kronor på årsbasis när samtliga insatser har fått full effekt. Besparingsåtgärderna innebär bland annat varsel om minskad bemanning med 25 personer som berör i första hand tjänstemän men även kollektivanställda.

– Det är tråkigt, men med dagens inflation och ränteläge har det varit helt nödvändigt att starta ett nytt besparingsprogram. Första halvåret 2023 såldes cirka 60 procent färre bostäder än första halvåret 2022. Samtidigt ökar vi vår marknadsandel och tar nya initiativ för att bygga grunden för det nya Götenehus vilket gör oss redo att skala upp igen när konjunkturen vänder, säger Andreas Gustafsson, vd och koncernchef för Götenehus Group.

Götenehus har under hösten ett mycket stort försäljningsfokus samtidigt som bolaget standardiserar produktutbudet och tar initiativ för att digitalisera försäljningen.

– Baserat på de mest populära valen har vi lanserat ett mer koncentrerat erbjudande där sortimentet har minskats med 60 procent. Detta har vi gjort för att bättre möta de köpbeteenden som en ny generation bostadsköpare har, säger Andreas Gustafsson.

Satsningen på fastighetsutveckling har fortsatt under året och värdet av det nuvarande beståndet uppgår idag till 830 mkr.

Effekterna av dagens varsel och övriga kostnadsbesparingar beräknas få full effekt under det andra kvartalet 2024. Detaljer och tidplan kring varslet utformas i nära samverkan med de lokala fackföreningarna.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se