Ytterligare storköp av NP3 Andreas Nelvig, vd, NP3. Foto: NP3

Ytterligare storköp av NP3

Transaktion

21 september 2018

Nu har Sundsvalls storbolag gjort ett nytt köp av fastigheter. Det årliga hyresvärdet är 8,3 miljoner.

 

NP3 har förvärvat två fastigheter om sammanlagt 12 400 kvadratmeter uthyrningsbar area med ett underliggande fastighetsvärde om 85 miljoner kronor.

Det årliga hyresvärdet uppgår till 8,3 miljoner kronor. Fastigheterna tillträds 1 oktober 2018.

Det ena förvärvet består av en industrifastighet i Östersund om 5 527 kvadratmeter med ett hyresvärde om 3,8 miljoner kronor. Uthyrningsgraden uppgår till 47 procent och den genomsnittliga återstående löptiden på hyresavtalen uppgår till 2 år.

Det andra förvärvet är en industrifastighet i Falun om 6 912 kvadratmeter med ett hyresvärde om 4,5 miljoner kronor. Uthyrningsgraden uppgår till 100 procent och den genomsnittliga återstående löptiden på hyresavtalen uppgår till 9 år.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se