Ytterligare Sthlmsförvärv för Serafim
Foto: Serafim Fastigheter

Ytterligare Sthlmsförvärv för Serafim

Transaktion

13 mars 2019

Serafim Fastigheter utökar sin förvaltningsportfölj med förvärvet av en ny fastighet.

Kontorsfastigheten Guldfisken 1 i Sollentuna är idag fullt uthyrd och målsättningen är att genom aktiv förvaltning öka det långsiktiga fastighetsvärdet.

- Det är väldigt positivt att vi kan fortsätta vår transaktionsintensitet och förvärva fastigheten i Sollentuna som ligger i ett mycket attraktivt mikroläge där det i kommunens översiktsplan planeras för förtätning av bostäder och verksamheter, säger Rickard Jacobsson, VD Serafim Fastigheter.

- I och med ytterligare förvärv stärker vi bolagets kassaflöde och kan med aktiv förvaltning utöka det långsiktiga värdet för både Serafim Fastigheter samt våra hyresgäster, fortsätter han.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se