Ytterligare miljarder i emission för Klövern Rutger Arnhult, vd, Klövern. Foto: Klövern

Ytterligare miljarder i emission för Klövern

Ekonomi

25 januari 2018

Bolaget har framgångsrikt emitterat ett icke-säkerställt obligationslån om totalt 1,5 miljarder kronor.

 

Lånet ligger inom ett rambelopp om 2,5 miljarder. Obligationslånet har en löptid om ungefär tre år och löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 350 räntepunkter med slutligt förfall i februari 2021.

Emissionslikviden kommer att användas till allmänna verksamhetsändamål och Klövern kommer att ansöka om notering av det nya obligationslånet på Nasdaq Stockholms Corporate Bond List.

Danske Bank, Nordea och Swedbank har agerat Joint Bookrunners i samband med den nya obligationsemissionen. MAQS Advokatbyrå har varit legal rådgivare.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se