Ytterligare köp för Trenum

Ytterligare köp för Trenum

Transaktion

7 januari 2020

SHH Bostad har idag avyttrat hyresprojekt i Norrköping och Sundsvall om totalt 241 hyreslägenheter till Trenum, som ägs till lika delar av AP3 och Balder.

Transaktionerna, som är ovillkorade, har skett genom bolagsöverlåtelser och har baserats på underliggande fastighetsvärde om totalt ca 400 miljoner kronor, exklusive investeringsbidrag. I avtalet ingår projektutveckling och entreprenaduppdrag att uppföra bostäderna på de aktuella fastigheterna.

Försäljningen ger en positiv initial resultatpåverkan om cirka 25 mkr i det fjärde kvartalet 2019 samt en positiv likviditetseffekt om cirka 40 mkr första kvartalet 2020. Cirio har varit rådgivare till SHH och Werks Advokater till Trenum.

- Vi är stolta att ha varit värdeskapande i utvecklingen och att ha byggstartat två hyresprojekt som nu kan överlämnas till Trenum som blir en ypperlig långsiktig och erfaren förvaltare av fastigheterna, säger Misha Moeremans d’Emaus, vd och koncernchef SHH Bostad.

- Förvärvet är i linje med Trenums ambition att förvärva hyresfastigheter på stora och mellanstora orter och vi ser fram emot färdigställande under 2021. Detta är vår andra affär med SHH och vi hoppas kunna göra ytterligare affärer med dem i framtiden, säger Marcus Hansson, vd Trenum.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se