Ytterligare grön miljardemission för Humlegården
Humlegårdens styrelseordförande, Tomas Eriksson och Anneli Jansson, vd, när de noterade sin gröna obligation på börsen hösten 2017. Foto: Humlegården

Ytterligare grön miljardemission för Humlegården

Ekonomi

25 maj 2018

Totalt till sju miljarder höjer nu bolaget beloppet för den gröna emissionen i sitt MTN-program.

 

Humlegården har emitterat 1,1 miljarder i gröna obligationer med en treårig löptid under sitt MTN-program. Humlegården har därmed utestående gröna obligationer om 2,35 miljarder. Humlegården har valt att höja rambeloppet, som nu uppgår till sju miljarder.

– Intresset för våra gröna obligationer är stort och att vi nu genomför ytterligare en emission är ett led i vår strävan mot att all vår finansiering ska vara grön inom ett par år, säger Anneli Jansson, vd på Humlegården.

Via gröna obligationer finansierar Humlegården projekt såsom miljöcertifierade fastigheter och initiativ som ger energieffektiviseringar eller främjar användningen av förnybar energi. Humlegården har som ambition att all nyproduktion ska certifieras enligt högsta möjliga miljöklass. Ett exempel är kontorsfastigheten Grow i Solna strand som är under uppförande, där målet är Miljöbyggnad Guld.

Emissionen genomfördes tillsammans med SEB och Swedbank.17 investerare deltog, varav 10 var nya investerare. Humlegården ämnar notera obligationen på Nasdaq Stockholm Sustainable Bonds List.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se