Ytterbygg köper fastighet i Kungälv

Ytterbygg köper fastighet i Kungälv

Transaktion

20 september 2022

Ytterbygg förvärvar fastigheten Arntorp 2:28 i Kungälv av Oscar förvaltning AB. Fastigheten hyrs i sin helhet av Oscar Medtec

Ytan uppgår till 3.000 kvadratmeter och har därutöver en ytterligare byggrätt.

Innan sommaren annonserades att verksamheten i Oscar Medtec sålts till industrikoncernen Indutrade. Det är ett naturligt nästa steg att fastigheten nu tas över av Ytterbygg, vilket innebär att hyresgästen kan focusera på sin verksamhet och Ytterbygg tar hand om lokalen.

”- Det är en fin fastighet med bra hyresgäst och bra läge, som ytterligare förstärker vårt bestånd i Kungälv” säger Ytterbyggs VD Mats Berntsson.

 

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se