Yalla Trappan och Trianon i nytt samarbete

Yalla Trappan och Trianon i nytt samarbete

Stadsutveckling

13 maj 2020

Yalla Trappan och Fastighets AB Trianon har idag tecknat ett hyres- och samarbetsavtal för en café- och serveringsverksamhet i Lindängen.

Samarbetet ska få fler kvinnor i sysselsättning, stärka kvinnors självständighet och hälsa, men också bidra till en ökad trygghet och service i närområdet. Yalla Trappan öppnar under hösten i bottenplan i Trianons fastighet på Munkhättegatan.

På Yalla Trappan kommer det att serveras god, spännande och näringsriktig mat lagad från grunden med inspiration från världens alla kök, men också erbjudas den traditionella cateringverksamheten. Något som har ökat i spåren av coronapandemin är utkörningen av Yalla Trappans populära lunchkassar till såväl privatpersoner som företag. Yalla Trappan ser en stor potential i att även efter pandemin kunna servera lunchkassar till bland annat de många företagen som finns belägna i det närliggande Fosie industriområde.

Ytterligare delar i samarbetet är att Trianon ger Yalla Trappan möjlighet att ingå städavtal såsom trapp-, bygg- och flyttstädning. Yalla Trappan i sin tur åtar sig att ta emot arbetssökande kvinnor boende i Trianons fastigheter. Kvinnorna ges möjlighet till anställning efter avslutad utbildning i Yalla Trappans regi.

-Vi är oerhört glada för samarbetet med Yalla Trappan. Detta är ett bra exempel på konkret samverkan mellan näringsliv och ideell sektor för att uppnå något större än vad var och en kan åstadkomma på egen hand. Vi vet att en bra skola, ett tryggt boende och en hög sysselsättningsgrad är viktiga pusselbitar för ett välfungerande bostadsområde. Behovet av sysselsättning i Lindängen och Hermodsdal är stort och vi är övertygade om att Yalla Trappans genuina och beprövade metod att stärka kvinnor och få in dem på arbetsmarknaden kan bidra till utvecklingen i området. Dessutom skapar vi en mötesplats med liv och rörelse, en plats för fika, mat och samtal, säger Anna Heide, affärsutvecklingschef.

-Yalla Trappan som står för miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet, ser i detta samarbete ett konkret exempel där samtliga delar av hållbarhet ingår. Tillsammans går vi från ord till handling. Yalla Trappan är till för samhällsvinsten och att skapa en mötes- och marknadsplats och därtill ge arbetsmöjligheter för dem som står längst från arbetsmarknaden. Vi inleder ett samarbete som vi förväntar oss kan leda till många nya möjligheter för ett mer jämlikt Malmö, säger Christina Merker-Sisjö, ordförande på Yalla Trappan.

Trianons samarbete med Yalla Trappan görs inom ramen för den hållbara hybridobligation som emitterades under 2019, med sociala och gröna mål. Ett fokusområde för Trianon är att satsa på jobbskapande åtgärder för de egna hyresgästerna som står utanför arbetsmarknaden. Ytterligare fokusområden är att arbeta med konkreta åtgärder för ökad trivsel och trygghet i bostadsområdena.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se