Wästbygg byggstartar i Göteborg Foto: Wästbygg

Wästbygg byggstartar i Göteborg

Bostäder

12 februari 2019

I februari startar Wästbygg byggnationen av 22 radhus i Göteborg. Området ska erbjuda ett levande bostads- och verksamhetsområde i parkmiljö.

Tanken är att den kulturhistoriska miljön i Lillhagsparken ska tas tillvara och utvecklas. Samtidigt ska det finnas plats för fler människor. En större förskola byggstartades under 2018 och står snart färdig.

Naturområdena runt Lillhagsparken är av varierande karaktär och ger stora möjligheter till naturupplevelser. De ska därför bevaras och förstärkas. Nya parkområden ska tas fram och det planeras även för en ny lekplats. Kollektivtrafiken ska bli tätare liksom möjligheterna att gå eller cykla i naturområdet.

– Det känns väldigt roligt att vi äntligen får sätta spaden i marken och i och med det bidra till att fler människor kommer att kunna bo i detta fantastiska område, säger Jessica Åström, projektutvecklare Wästbygg Projektutveckling.

Projektet är ett samarbete mellan Wästbygg Projektutveckling och Hökälla Utveckling i det gemensamma bolaget Hökälla Projekt och det är Wästbyggs entreprenadavdelning som uppför husen.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se