Wästbygg bygger lägenheter i Malmö
Foto: Wästbygg AB

Wästbygg bygger lägenheter i Malmö

Bostäder

28 september 2018

Wästbygg AB får förnyat förtroende av MKB Fastighets AB och ska nu bygga 82 hyresrätter.

Det nya kvarteret Holmastycket ska uppföras mitt i utbyggnadsområdet Elinegård, som ligger i direkt anslutning till kalkbrotten mellan Limhamn och Hyllie.

– Det känns riktigt roligt att fortsätta samarbetet med MKB. Vi håller just nu även på att uppföra Kv. Skotsteken 1 med 169 hyresrätter tillsammans, säger Henrik Hopp, regionchef på Wästbygg AB.

Kv. Holmastycket 6, utvecklat i samarbete med Projektengagemang, består av två huskroppar. Vitputsad fasad med indragen översta våning är några av karaktärsdragen för byggnaderna. En stor del av det ena hustaket kommer att förses med biotoptak, med syfte att öka den biologiska mångfalden.

Projektet har byggstart omgående och färdigställande av den första etappen planeras till december 2019.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se