Branschen kritiska mot skärpta amorteringskrav Foto: TT

Branschen kritiska mot skärpta amorteringskrav

Ekonomi

14 november 2017

FI:s skärpta amorteringskrav måste stoppas, enligt kritiker som ser risk för prisras och inlåsningseffekter.

 

Oppositionen efterlyser samtidigt blocköverskridande bostadssamtal.

Ett nedtrappat ränteavdrag borde prioriteras, anser Centerpartiets ekonomisk-politiske talesperson Emil Källström.

- Det är framförallt tajmingen som är fel. Marknaden står och väger, priserna har redan gått ner och det här skulle ge ytterligare ett mått av osäkerhet, säger han om FI:s förslag till amorteringskrav.

Konstruktiv inställning

Han tillägger att partiet går till samtalen med regeringen om amorteringskravet, som finansmarknadsminister Per Bolund (MP) öppnat för, med en konstruktiv inställning.

Politikerna bör inte driva på en redan nedåtgående pristrend på marknaden, varnar samtidigt Elisabeth Svantesson, ekonomisk-politisk talesperson för M.

- Det här försvårar för unga vuxna som just har tagit examen och ska flytta in till en större stad. Det måste också politiken ta ställning till. Vi behöver ta ett helhetsgrepp på bostadsmarknaden, säger hon.

Bland remissinstanserna har förslaget också fått en del hård kritik, även om flera tunga instanser har tillstyrkt förslaget – däribland Boverket, Riksbanken, Riksgälden och Svenskt Näringsliv.

En av de tyngsta kritikerna är Konjunkturinstitutet (KI), som i sitt remissvar säger att det i FI:s förslag saknas en analys av hur allvarligt problem hushållens skuldsättning faktiskt utgör.

Den kanske skarpaste kritiken kommer från bankernas lobbyorganisation, Bankföreningen, som hoppas att Bolund skrotar förslaget helt och hållet.

Enligt Johan Hansing, Bankföreningens chefsekonom, räcker det med traditionell kreditprövning ovanpå det redan gällande bolånetaket och fjolårets amorteringskrav, som båda bygger på hur stort bolånet är i förhållande till den köpta bostadens värde.

Ställ kravet på bankerna

Hansing varnar för att det blir ett väldigt krångligt regelverk på bolånemarknaden om FI:s skärpta amorteringskrav införs – ett krav som skulle gälla hushåll vars bolån överstiger 4,5 gånger bruttoinkomsten.

- Folk kommer att hålla fast vid sina gamla lån och det skapar inlåsningseffekter. Om man ska byta bostad hamnar man också i ett nytt regelverk, säger han. Jakob Eliasson, samhällspolitisk chef på Villaägarnas riksförbund, tycker att kraven borde ställas på bankerna i stället för, som i FI-förslaget, på hushållen.

- Då når man systemmålen man eftersträvar, men ger de enskilda hushållen en viss flexibilitet.

Sveriges byggindustrier, med chefsekonom Fredrik Isaksson, varnar samtidigt för att det skärpta amorteringskravet, via minskad köpkraft hos hushållen, kan slå mot byggandet.

- Trösklarna in till bostadsmarknaden blir högre. De som drabbas är framförallt unga och kapitalsvaga, säger han.

Av Joakim Göksör & Lars Larsson/TT

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se