Willys blir ny hyresgäst hos Vasakronan

Willys blir ny hyresgäst hos Vasakronan

Uthyrning

14 september 2017

Vasakronan har tecknat avtal med Willys Hemma. Bolaget hyr 1 300 kvadratmeter i kvarteret Elefanten på Södra Förstadsgatan 24. Butiken öppnar under första kvartalet 2018.

 

2012 öppnade Emporia utanför Malmö. 2012 var även året då Vasakronan förvärvade den nybyggda delen av Triangeln av NCC vilket utmanat cityhandeln. Sedan dess har Vasakronan på egen hand och tillsammans med övriga fastighetsägare arbetat medvetet och konsekvent för att stärka cityhandeln.

- Vasakronan la tidigt en strategi för hur vi ville utveckla våra fastigheter och stråket längs Södra Förstadsgatan för att säkra den vision vi har, nämligen en gata av småstadskaraktär med storstadskvalitet, säger Anna Stenkil, regionchef Öresund Vasakronan.

Genom att bygga om befintliga lokaler, som till exempel Designtorgets entré, samt attrahera nya butikshyresgäster som AB Småland, Meadow, Grandpa, Kavat och Nividas, och på olika sätt skapa mötesplatser, ska Södra Förstadsgatan vara en plats som inspirerar och berikar staden.

- Vi har jobbat hårt för att skapa ett varierat utbud längs stråket. Etableringen av en riktigt bra matbutik är ett jättebra komplement till det övriga utbud som redan finns på gatan, säger Anna Stenkil.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se