Willhems styrelse återtar förslag om utdelning

Willhems styrelse återtar förslag om utdelning

Ekonomi

27 mars 2020

Styrelsen i Willhem AB har tagit beslut om att återta utdelningsförslaget om 0,65 kr per aktie som tidigare kommunicerats i bolagets bokslutskommuniké för 2019.

Anledningen är att Willhem under rådande omständigheter vill göra bolaget än starkare finansiellt.

Styrelsen har även tagit beslut om att återkomma till frågan senare under året för ett nytt ställningstagande baserat på den situation som då råder.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se