Willhem växer i Halmstad- förvärvar för 75,5 miljoner Willhem äger sedan tidigare Gladan 13, hyresfastigheter med studentbostäder i Halmstad.

Willhem växer i Halmstad- förvärvar för 75,5 miljoner

Transaktion

10 mars 2014

I linje med Willhems tillväxtstrategi utökar nu bolaget sitt fastighetsbestånd i Halmstad med två enskilda förvärv. 

I första transaktionen förvärvar Willhem två bostadshus från HFAB på Andersbergsringen 253-271. Affären omfattar 60 lägenheter och köpeskillingen uppgår till 30,5 miljoner. Försäljningen avser två hus med adress Andersbergsringen 253-271. De båda husen innehåller vardera 30 lägenheter, med en total bostadsyta på cirka 3 762 kvm. 

Den andra transaktionen omfattar förvärv av en privat aktör, Radioplans Fastighets AB. Därmed utökar Willhem sitt fastighetsbestånd i Halmstad med 48 lägenheter till totalt 454 lägenheter, fördelade på åtta fastigheter. Fastighetsvärdet på den nyförvärvade fastigheten uppgår till 45 miljoner.

För mer information om förvärv och finansering av fastigheter, se även konferens om Due Dilligence vid förvärv av fastigheter.

"Vår ambition är att fortsätta växa i Halmstad för att på sikt kunna nå en volym som gör att vi kan etablera en egen organisation på plats", säger Michael Granath, VD på Willhem AB.

Skribent

Martin Gejrot
mg@worldinproperty.se

Källa:

Pressmeddelande Willhem, 

För övrig information, kontakta: 

Michael Granath, VD för Willhem, Tel: 031 788 70 16