Willhem tar in 1,8 miljarder Foto: TT

Willhem tar in 1,8 miljarder

Ekonomi

10 juli 2018

Willhem emitterar pengarna via två obligationer som ligger inom ramen för bolagets MTN-program.

Första obligationen är en tvåårig på en miljard med fast ränta om 0,109 procent, som emitterats i tre trancher, där Swedbank och SEB agerat emissionsinstitut för hälften var. Emissionsdagarna är 27/6, 9/7 och 11/7. Marginalen över Mid Swap låg mellan 0,294 och 0,30 procent vid de olika emissionerna.

Andra obligationen är en 3,5-årig på 850 miljoner med fast ränta om 0,69 procent, motsvarande Mid Swap + 0,50 procent. Emissionsdag är 11/7. Swedbank agerade emissionsinstitut för emissionen.

Obligationerna är icke säkerställda och kommer att noteras på Nasdaq OMX Stockholm.

Willhem AB (publ) har rating A- från Standard & Poor’s.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se