Willhem levererar halv miljard till ägaren

Willhem levererar halv miljard till ägaren

Ekonomi

2 mars 2021

För bokslutsåret 2019 delade Willhem inte ut någon vinst till ägaren Första AP-fonden. Men för 2020 blev det drygt en halv miljard i aktieutdelning.

– Vi kan summera ett år där vi haft en stabil ekonomisk utveckling, ökande driftnetto och stigande fastighetsvärden. Jämfört med föregående år ökade driftnettot med 8,7 procent och uppgick till 1 487 miljoner kronor. Ökningen i jämförbart bestånd uppgick till 6,7 procent, säger VD Mikael Granath.

Han är också nöjd med beståndets värdeutveckling:

– Värdeutvecklingen på fastigheterna uppgick till 2 639 miljoner kronor och marknadsvärdet till 46 347 miljoner kronor. Vi har förstärkt vår marknadsposition i Stockholm och Malmö genom förvärv och har fortsatt utveckla vår nyproduktion i egen regi. Sammantaget har det varit ännu ett positivt år med ett starkt ekonomiskt resultat.

De ökade hyresintäkterna drev upp finansnettot för sista kvartalet och helåret.

Under Q4 2020 ökade hyresintäkterna till 603 miljoner kronor (571) och för helåret till 2 374 miljoner (2 256).

Driftnettot uppgick för sista kvartalet till 355 miljoner kronor (331) och för helåret alltså till 1 487 miljoner (1 368).

Resultatet före skatt för Q4 blev 1 685 miljoner kronor (2 207), och efter skatt 1 343 miljoner kronor (1 734). Resultatet för helåret 2020 var efter skatt 2 774 miljoner kronor (2 478).

I utdelning till ägaren Första AP-fonden föreslås 0,65 kronor, motsvarande totalt 501 miljoner kronor.

VD Mikael Granath ser positivt på framtiden för Willhem:

– Vi fortsätter utveckla vår nyproduktion i egen regi med en ambition att öka takten under kommande år. Totalt 91 lägenheter har färdigställts under året och vi har påbörjat produktion av 22 lägenheter, i de flesta fall på mark vi redan äger.

Av Jörgen Hallström

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se