Willhem förnyar sitt gröna ramverk Willhems nya ramverk är baserat på Green Bond Principles 2021, framtaget av ICMA (International Capital Market Association) och har liksom Willhems tidigare ramverk granskats av det oberoende klimat- och forskningsinstitutet Cicero Shades of Green.

Willhem förnyar sitt gröna ramverk

sustainability

24 september 2021

Willhem förnyar sitt gröna ramverk. Därmed kan bolaget fortsätta emittera gröna obligationer under existerande MTN-program.

Det uppdaterade ramverket är anpassat till rådande standarder på marknaden och beskriver Willhems hållbarhetsarbete och investeringsområden inom miljö och energi.

Willhem kan via det gröna ramverket finansiera miljöcertifierade byggnader, fastigheter anpassade för att nå bolagets mål om en låg energianvändning samt initiativ inom förnybar energi, hållbara transportlösningar och avfallshantering.

Ramverket är baserat på Green Bond Principles 2021, framtaget av ICMA (International Capital Market Association) och har liksom Willhems tidigare ramverk granskats av det oberoende klimat- och forskningsinstitutet Cicero Shades of Green.

Cicero Shades of Green har graderat ramverket ”Medium Green” medan bolagets styrning och transparens har graderats ”Excellent”.

Willhem, med A- (stable) rating från Standard & Poor’s samt helägt av Första AP-Fonden, har ett fastighetsvärde om 50 265 Mkr.

Boläaget har hyreslägenheter på utvalda tillväxtorter i Sverige såsom Stockholm, Göteborg, Malmö, Borås, Eskilstuna, Halmstad, Helsingborg, Jönköping, Karlstad, Linköping, Skövde, Trollhättan och Västerås.

SEB har varit rådgivare vid framtagandet av det förnyade ramverket för gröna obligationer.

 

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se