Willhem fortsätter Wallenstam-köpen Foto: Wallenstam

Willhem fortsätter Wallenstam-köpen

Transaktion

5 december 2018

Sedan flera år tillbaka gör ett avtal mellan bolagen gällande att Willhem ska ta över Wallenstams fastigheter i Helsingborg.

Som en del i det avtal som tecknades med Willhem i december 2015 avseende att de successivt kommer att överta Wallenstams fastigheter i Helsingborg, frånträds per dagens datum fastigheten Skäran 1.

Det överenskomna fastighetsvärdet uppgår till 380 Mkr, med en uthyrningsbar yta om drygt 13 600 kvadratmeter.

– Det är väldigt roligt att få överlämna ytterligare en fin fastighet, med både bostäder och kommersiella lokaler, till Willhem. Jag är stolt över allt arbete som mina medarbetare gjort med att planera, bygga och hyra ut fastigheten, som Willhem nu kan tillträda och ta vidare på bästa sätt, säger Hans Wallenstam, vd för Wallenstam.

Fastigheten Skäran 1 är belägen på Grepgatan 10-42 i Mariastaden i Helsingborg.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se