Willhem etablerar sig i Halmstad

Willhem etablerar sig i Halmstad

Ekonomi

22 september 2014

Efter en rad förvärv under våren och sommaren 2014 etablerar Willhem nu en egen områdesorganisation i Halmstad. Max Petersson har rekryterats som fastighetschef med ansvar för verksamheten.

Som ett led i tillväxtstrategin har Willhem under 2014 utökat fastighetsbeståndet i Halmstad genom förvärv av ett tiotal hyresfastigheter. I november öppnar ny Willhem upp ett områdeskontor med egen personal som kommer att sköta fastighetsförvaltning och ge service till Willhems hyresgäster.

Max Petersson har rekryterats som fastighetschef för regionen. Han kommer närmast från en tjänst som fastighetsförvaltare på Crendo fastighetsförvaltning, som tidigare skött förvaltningen av Willhems fastigheter i Halmstad.

"Vi är oerhört glada att kunna etablera oss fullt ut i Halmstad", kommenterar Mikael Granath, VD på Willhem. "Vårt mål är nu att först och främst utveckla dialogen och servicen gentemot våra hyresgäster i Halmstad, samtidigt som vi ska säkerställa en hållbar och långsiktig förvaltning av fastigheterna."

I Halmstad äger och förvaltar Willhem cirka 1400 hyreslägenheter i stadsdelarna Andersberg, Nyhem och Linehed. Det totala fastighetsbeståndet innefattar cirka 17 500 hyreslägenheter.

Lär dig mer om grundläggande juridiska reglerna inom upphandlingar, finansiering och genomförande av bygg- och utecklings-projekt   i seminariet: Entreprenadjuridik I: Grundkurs. 

Det nya områdeskontoret, med kundmottagning, är beläget vid Nyhems torg. Rekrytering av nya medarbetare pågår.

Skribent

Martin Gejrot
mg@worldinproperty.se

Källa:

Pressmeddelande Willhem, 

För övrig information, kontakta:

Mikael Granath, VD för Willhem, Tel: 031 788 70 21