Wihlborgs överträffade analytikernas förväntningar – Mot den bakgrunden ser jag inga hinder för våra framtida möjligheter. Vi har alla förutsättningar för fortsatt stabil tillväxt. Vår strategi levererar, säger VD Ulrika Hallengren.

Wihlborgs överträffade analytikernas förväntningar

Ekonomi

22 oktober 2021

Wihlborgs redovisar hyresintäkter på 813 miljoner kronor för Q3. Alltså bättre än analytikernas förväntningar.  I Infronts sammanställning av sju estimat hade man räknat med 749 miljoner.

Förvisso blev det ett lägre resultat, jämfört med Q3 i fjol. Men hyresintäkter, driftnetto och förvaltningsresultat ökade under perioden jämfört med 2020.

– Mot den bakgrunden ser jag inga hinder för våra framtida möjligheter. Vi har alla förutsättningar för fortsatt stabil tillväxt. Vår strategi levererar, säger VD Ulrika Hallengren.

Summering av Q3 2021 för Wihlborgs:

*Hyresintäkterna uppgick till 813 miljoner kronor (775), en ökning med 4,9 procent mot föregående år.

*Driftnettot uppgick till 612 miljoner kronor (574), en ökning med 6,6 procent mot föregående år.

*Förvaltningsresultatet uppgick till 513 miljoner kronor (477), en ökning med 7,5 procent mot föregående år.

*Resultatet efter skatt blev 673 miljoner kronor (820), en minskning med 17,9 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 4,38 kronor (5,33). Substansvärde, EPRA NRV, per aktie låg på 159,68 kronor (147,63).

 

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se