Wihlborgs stärker sin närvaro i norra Helsingborg

Wihlborgs stärker sin närvaro i norra Helsingborg

Stadsutveckling

4 juli 2022

Wihlborgs har förvärvat fastigheterna Pilbågen 6 på Berga och Snårskogen 1 på Väla Norra i Helsingborg omfattande totalt 25 000 kvm uthyrningsbar yta.

Fastigheterna är belägna i Wihlborgs kluster i de två eftertraktade företagsområdena.

Pilbågen 6 är belägen på Berga längs med Garnisonsgatan och med exponering mot Ängelholmsleden. Den uthyrningsbara arean uppgår till cirka 16 400 kvm fördelat på 4 500 kvm kontor, 9 400 kvm butik och 2 500 kvm lager. I fastigheten finns idag cirka 25 hyresgäster.

Snårskogen 1 ligger intill Wihlborgs befintliga fastighet Snårskogen 4 på Väla Norra. Den uthyrningsbara arean uppgår till 8 600 kvm fördelat på 2 500 kvm kontor, 4 900 kvm butik och 1 200 kvm lager och är uthyrda till cirka 15 hyresgäster.

Det underliggande fastighetsvärdet är 333 Mkr och förvärven görs i form av bolagsaffärer. Det totala hyresvärdet uppgår till cirka 29 Mkr och uthyrningsgraden är cirka 85 procent. Säljare är Oscar Properties Holding AB (publ).

- Med förvärven stärker vi våra befintliga kluster av fastigheter på Berga och Väla, två delområden med stor efterfrågan och goda möjligheter tack vare det strategiska läget. Efterfrågan möter vi även genom två pågående nyproduktionsprojekt – en kontors- och lagerbyggnad för Doka på Snårskogen 5 på Väla Norra och Berga Flexhus på Huggjärnet 13, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se