Wihlborgs står fortsatt starka Foto: Wihlorgs

Wihlborgs står fortsatt starka

Ekonomi

9 juli 2018

Ytterligare en kanonrapport från Malmöbolaget. Den här gången stora ökningar på bland annat driftsöverskottet och förvaltningsresultatet.

Tidigare i år tog Ulrika Hallengren över som vd i Wihlborgs då Anders Jarl klev för att vi ordförande i styrelsen. Och Hallengren har fortsatt den inslagna linjen för bolaget och den senaste rapporten för de första sex månaderna 2018 visar på fortsatt styrka.

Förvaltningsresultatet ökade med 23 procent samtidigt som hyresintäkterna reste sig med 20 procent.

– Att vi kvartal efter kvartal levererar starka siffror och god tillväxt bekräftar att vår strategi och affärsmodell är rätt på både kort och lång sikt. Vår balansräkning är fortsatt stark, vilket ger oss goda möjligheter att fortsätta investera i nya projekt som skapar långsiktig lönsamhet för Wihlborgs, hjälper våra hyresgäster att växa och bidrar till att utveckla Wihlborgs och regionen även framöver, säger hon i en kommentar Ulrika Hallengren.

Goda förutsättningar för att få större intjäning även under det resterande året.

– Som ny vd är jag glad att kunna summera ett mycket starkt kvartal för Wihlborgs, där vår goda tillväxt fortsätter. Tack vare en region i stark utveckling, ett attraktivt erbjudande och engagerade medarbetare kan vi under andra kvartalet redovisa en mycket god nettouthyrning på 46 Mkr, totalt 64 Mkr under första halvåret. Detta är en viktig faktor för att vi ska kunna fortsätta öka vår intjäning, konstaterar hon.

Av Redaktionen

Faktaruta

Wihlborgs första sex månader 2018:

  • Hyresintäkterna ökade med 20 procent till 1 330 Mkr (1 106)
  • Driftsöverskottet ökade med 18 procent till 957 Mkr (810)
  • Förvaltningsresultatet ökade med 23 procent till 679 Mkr (551)
  • Periodens resultat uppgår till 923 Mkr (892), motsvarande ett resultat per aktie om 6,00 kr (5,80)

Källa: Wihlborgs

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se