Wihlborgs köper för ca 1 miljard i Köpenhamn

Wihlborgs köper för ca 1 miljard i Köpenhamn

 

21 december 2015

Wihlborgs Fastigheter har förvärvat två strategiskt belägna fastigheter i Köpenhamn, närmare bestämt i Glostrup och Høje-Taastrup. Genom förvärvet förstärker Wihlborgs sin position i Köpenhamn. Köpeskillingen uppgår till 800 Mdkk.

Fastigheterna omfattar 50 000 m² i Glostrup respektive 60 000 m² i Høje-Taastrup och i båda fastigheterna har den befintliga hyresgästen, Danske Bank, ett tioårigt hyresavtal som ger Wihlborgs ett årligt driftsöverskott om 52 Mdkk. Tillträde sker den 30 december, 2015.

˗ Den danska marknaden och speciellt Köpenhamn har idag, efter några tuffa år, en intressant utvecklingspotential. Vi är väl etablerade i regionen och som den största fastighetsägaren inom kommersiella fastigheter på den svenska delen av Öresundsområdet, är det en naturlig utveckling att ytterligare förstärka vår närvaro i Köpenhamn, säger Anders Jarl, VD för Wihlborgs Fastigheter.

Wihlborgs har sedan tidigare ett fastighetsbestånd om 174 000 m2 i Herlev och Ballerup. Nu adderas ytterligare 110 000 m2 i Høje-Taastrup och Glostrup. Glostrup gränsar till Herlev.

I Høje-Taastrup ligger fastigheten i direkt anslutning till Høje-Taastrup´s järnvägsstation, en viktig knutpunkt i Storköpenhamns järnvägstrafik, som trafikeras av samtliga tågtyper; S-tog, intercitytåg och internationella tåg.

– Med vårt nya förvärv utvidgar vi vår geografiska närvaro i västra delen av Köpenhamn och därmed förstärker vi vår position på den danska marknaden. Både Glostrup och Høje -Taastrup är intressanta delmarknader som vi vill bygga vidare på, avslutar Anders Jarl.

Visste du att vi har ett seminarie som lär dig grunderna när det gäller att hyra ut komersiella fastigheter? se seminarie: Hyresrätt: Grundkurs i hyresrätt för kommersiella lokaler.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se

Källa:

För mer information vänligen kontakta Anders Jarl VD, 040-690 57 10