Wihlborgs handlar vidare i Helsingborg

Wihlborgs handlar vidare i Helsingborg

 

4 januari 2016

Wihlborgs har förvärvat en kontors- och lagerfastighet i Helsingborg. Fastigheten ligger på Berga industriområde, ett område där Wihlborgs sedan många år har ett stort innehav.

Byggnaden omfattar 5 000 m², köpeskillingen uppgår till 38 Mkr vilket motsvarar en direktavkastning strax över 7 procent. Nuvarande hyresgäst Brammer Sweden AB har ett hyresavtal som löper till december 2020.

˗ Fastigheten är belägen på Berga industriområde och i samma kvarter äger vi sedan tidigare tre fastigheter. Förvärvet ligger i linje med vår strategi att koncentrera vårt innehav i, för respektive affärsverksamhet, attraktiva lägen, säger Anders Jarl, VD för Wihlborgs.

Berga industriområde är Helsingborgs största verksamhetsområde och karakteriseras primärt av småskaliga industri-lager och handelsfastigheter. Området är beläget vid E4/E6 och E20 och med en väl fungerande kollektivtrafik har ett bra kommunikationsläge.

Visste du att vi har ett seminarie som lär dig grunderna när det gäller att hyra ut komersiella fastigheter? se seminarie: Hyresrätt: Grundkurs i hyresrätt för kommersiella lokaler.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se

Källa:

För ytterligare information kontakta: Margareta Lantz, kommunikationschef, 0733-71 17 12