Wihlborgs gör ny obligationsemission Foto: Wihlborgs

Wihlborgs gör ny obligationsemission

Ekonomi

7 mars 2018

Nu vill bolaget plocka in kring 325 miljoner kronor samtidigt som de gör ett återköp av äldre kortare lån.

 

Wihlborgs Fastigheter AB har inom ramen för sitt MTN-program emitterat ett seniort icke-säkerställt obligationslån om 325 miljoner med en löptid om tre år.

Obligationslånet löper med rörlig ränta om tre månaders STIBOR +105 bp och har slutligt förfall den 8 mars 2021.

– Vår första obligationsemission under vårt MTN-program för snart tre år sedan förfaller till återbetalning i april i år. Samtidigt som vi emitterar nya obligationer gör vi ett återköp av de gamla med kort återstående löptid. Det är glädjande att våra investerare är fortsatt intresserade av att investera i våra obligationer, säger Arvid Liepe, ekonomi- och finanschef på Wihlborgs Fastigheter.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se