Wihlborgs förvärvar 39 000 kvm i Danmark

Wihlborgs förvärvar 39 000 kvm i Danmark

Ekonomi

12 februari 2014

Wihlborgs förvärvar fyra kontorsfastigheter i Ballerup omfattande 39 000 kvm. Säljaren är Magistrenes Pensionskasse, och köpeskillingen uppgår till DKK 250 miljoner.

Köpeskillingen är DKK 250 miljoner och tillträdet sker den 1 mars. Vakansen i beståndet är 50% och den initiala avkastningen 5%.

"Efter åtskilliga års negativ ekonomisk utveckling i Danmark finns det nu flera signaler på att det har bottnat ur och optimismen är tillbaka. Därför känns det rätt att nu utöka vårt bestånd i just Danmark", säger Anders Jarl, VD för Wihlborgs Fastigheter.

"Vår strategi är att finnas väl koncentrerade till ett antal utvalda delmarknader varav Ballerup och Herlev är två av dessa. Det är glädjande att nu få möjlighet att förvärva några fastigheter med utvecklingspotential. Vi räknar med att avkastningen landar runt 7 procent redan 2015," avslutar Anders Jarl

Efter förvärvet äger och förvaltar Wihlborgs 155 000 kvm i Herlev och Ballerup.

Se även konferens om Due Dilligence vid förvärv av fastigheter.

Skribent

Martin Gejrot
mg@worldinproperty.se

Källa:

Pressmeddelande Wihlborgs, 

För övrig information, kontakta:

Anders Jarl, VD för Wihlborgs, Tel: 040-690 57 10,

Arvid Liepe, Ekonomi- och finanschef Wihlborgs, 040-690 57 31