Wihlborgs förvärva intill Ängelholmsleden.

Wihlborgs förvärva intill Ängelholmsleden.

 

19 augusti 2015

Wihlborgs har genom en fastighetsaffär förvärvat kontors- och handelsfastigheten Stattena 7, del av Stattena Centrum, i Helsingborg.

 Fastigheten är strategiskt belägen längs Ängelholmsleden. Byggnaden omfattar ca 6 200 m² uthyrningsbar yta vilka är fullt uthyrda på längre hyresavtal. Större hyresgäster i fastigheten är bland andra Axfood Sverige AB och SATS Sportsclub Sweden AB. Köpeskillingen uppgår till 58 Mkr och tillträde sker omgående.

˗ Wihlborgs äger sedan många år tillbaka fastigheten som utgör den andra delen av centrumanläggningen. Det är inte en optimal situation att ha två fastighetsägare med olika förvaltningsmål på vad som naturligt skulle vara en juridisk enhet och inte två, kommenterar Anders Jarl, VD för Wihlborgs Fastigheter AB.

- Genom förvärvet skapas en effektivare förvaltningsenhet som bidrar till större utvecklingsmöjligheter framöver, fortsätter Anders Jarl.

Visste du att vi har en konferens som berör hyresrätt för kommersiella lokaler? se konferens: Hyresrätt: Grundkurs i hyresrätt för kommersiella lokaler.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se

Källa:

Pressmeddelande Wihlborgs för mer information vänligen kontakta Anders Jarl, VD, 040-690 57 10